Devlet Memurları Hangi Şartlarda Refakat İzni Alabilir?

Sıradaki içerik:

Devlet Memurları Hangi Şartlarda Refakat İzni Alabilir?

e
sv

İstifa Eden Memur Tekrardan Geri Dönebilir mi ? (2023)

214 okunma — 13 Mart 2023 12:35
İstifa Eden Memur Tekrardan Geri Dönebilir mi

İstifa etmek, bir kamu görevlisi için hayatında büyük bir karar olabilir. Bazı durumlarda, insanlar işlerinde mutsuz hissederler ve başka bir iş veya hayat tarzı arayışına girerler. Diğerleri, aileleriyle daha fazla zaman geçirmek veya başka bir kariyer fırsatı aramak gibi sebeplerle istifa ederler. Her ne sebeple olursa olsun, bir kamu görevlisi için istifa etmek geri dönüşü olmayan bir karar olarak görülebilir. Ancak, bir kamu görevlisi için istifa etmek, aslında geri dönüşü mümkün olan bir karardır.

Bir kamu görevlisi istifa ettikten sonra, yeniden işe alınmak için çeşitli yollar vardır. Ancak, istifanın nedeni, işverenin politikası ve diğer faktörler, geri dönmenin ne kadar kolay olduğunu etkileyebilir. Bu makale, bir kamu görevlisinin istifa ettikten sonra geri dönme sürecini ele alacak ve çeşitli senaryolarda geri dönmenin mümkün olup olmadığını tartışacaktır.

İstifa Ettikten Sonra Geri Dönmek Mümkün mü?

Bir kamu görevlisi, herhangi bir sebep için istifa edebilir. Ancak, bir kamu görevlisinin istifa etmesi, işinden tamamen ayrılması gerektiği anlamına gelmez. Bazı durumlarda, bir kamu görevlisi, istifa ettikten sonra geri dönme fırsatı bulabilir. Ancak, geri dönmek isteyen bir kamu görevlisi için bazı faktörler dikkate alınmalıdır. İlk olarak, istifanın nedeni önemlidir. İkincisi, kamu görevlisinin istifa ettiği kurumun politikası ve ülkenin çalışma yasaları da geri dönme sürecini etkileyebilir.

İstifa Nedenleri Nelerdir?

Bir kamu görevlisinin istifa etme nedenleri farklı olabilir. İşyerindeki stres, iş tatminsizliği, kişisel sebepler, ailevi nedenler, sağlık sorunları, kariyer fırsatları, maaş ve yan haklardaki değişiklikler, işyerindeki değişimler ve daha birçok neden istifa edebilirler. Ancak, istifanın nedeni geri dönme sürecini etkileyebilir. Örneğin, bir kamu görevlisi, kötü bir amirle çalışmak nedeniyle istifa etmiş olabilir. Bu durumda, geri dönme olasılığı daha düşük olabilir çünkü kamu görevlisinin eski amiri hala aynı pozisyonda çalışabilir. Diğer yandan, bir kamu görevlisi, kariyer fırsatları aramak için istifa etmiş olabilir.

Bu durumda, geri dönme olasılığı daha yüksek olabilir çünkü kamu görevlisi, yeni bir deneyim kazanmış olabilir ve işvereninin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olabilir. İstifanın nedeni, geri dönme olasılığına etki ettiği gibi, işverenin politikası ve ülkenin çalışma yasaları da geri dönme sürecini etkileyebilir.

İşverenin Politikası

İstifa ettikten sonra geri dönmek isteyen bir kamu görevlisinin başvurusu, işverenin politikasına bağlı olarak değerlendirilir. Bazı işverenler, istifa eden bir kamu görevlisini geri dönmeye açık bir şekilde kabul edebilir. Diğerleri ise, bir kamu görevlisinin istifasını kabul ettiğinde, geri dönme konusunda daha katı bir politika izleyebilirler. İşverenlerin geri dönme politikaları, işyerindeki personel sayısına, çalışanların niteliğine ve işyerindeki mevcut iş yüküne göre değişebilir.

Ülkenin Çalışma Yasaları

Bir kamu görevlisinin istifa etmesi, ülkenin çalışma yasaları tarafından düzenlenir. Bazı ülkelerde, bir kamu görevlisi istifa ettiğinde, geri dönme hakkı yoktur. Diğer ülkelerde ise, bir kamu görevlisinin istifa ettikten sonra geri dönme hakkı vardır. Bazı ülkelerde ise, bir kamu görevlisi, belirli koşullar altında geri dönebilir. Örneğin, bir kamu görevlisi, işyerindeki personel sayısının azalması veya bir kamu kurumunda yeni bir pozisyon açılması gibi koşullar altında geri dönebilir.

Geri Dönme Süreci

Bir kamu görevlisinin istifa ettikten sonra geri dönmek istemesi durumunda, geri dönme süreci işverenin politikasına ve ülkenin çalışma yasalarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle, bir kamu görevlisinin geri dönmek istemesi durumunda, işveren, kamu görevlisinin başvurusunu değerlendirir ve işe alım sürecine başlar.

İşe Alım Süreci

Bir kamu görevlisinin geri dönmesi durumunda, başvuru süreci, işverenin politikasına ve ülkenin çalışma yasalarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle, bir kamu görevlisinin yeniden işe alınması için başvuru süreci şu adımları içerir:

 1. Başvuru yapma: Bir kamu görevlisi, geri dönmek istediğinde, öncelikle işverene başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda, kamu görevlisinin istifası, ayrılma tarihi ve geri dönmek istediği pozisyon gibi bilgiler yer almalıdır.
 2. Değerlendirme: İşveren, başvuru yapan kamu görevlisinin isteğini değerlendirir. Bu aşamada, işveren, kamu görevlisinin işyerindeki performansını, ayrılma nedenini, geri dönmek istediği pozisyona uygunluğunu ve işverenin personel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.
 3. Kabul edilme: İşveren, başvuru yapan kamu görevlisini geri dönmeye kabul ederse, kamu görevlisi işe geri döner. Bu aşamada, kamu görevlisinin sözleşme koşulları, maaşı ve çalışma saatleri gibi konularda işverenle anlaşma yapması gerekebilir.
 4. Reddedilme: İşveren, başvuru yapan kamu görevlisinin geri dönme isteğini reddederse, kamu görevlisi işe geri dönemez. Bu durumda, kamu görevlisi, işverenin kararına itiraz edebilir veya başka bir iş arayışına yönelebilir.

Geri Dönmenin Avantajları ve Dezavantajları

Bir kamu görevlisinin istifa ettikten sonra geri dönmesi, hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Bazı avantajları şunlardır:

 1. İşyerindeki deneyim: Bir kamu görevlisi, işyerindeki deneyimine dayanarak, işverenin personel ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve daha verimli bir şekilde çalışabilir.
 2. İşverenin memnuniyeti: Bir kamu görevlisi, geri döndüğünde, işverenin personel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilir ve işverenin memnuniyetini artırabilir.
 3. İstihdam garantisi: Bir kamu görevlisi, geri döndüğünde, işyerinde tekrar istihdam edileceği için iş güvencesi sağlanır.

Ancak, geri dönmenin bazı dezavantajları da vardır:

 1. İşyerindeki değişiklikler: Bir kamu görevlisi, işyerine geri döndüğünde, işyerindeki değişiklikler nedeniyle uyum sağlamakta zorlanabilir. Bu değişiklikler, işyerinin yönetimi, çalışma saatleri, iş yükü ve işyerindeki personel sayısı gibi konuları içerebilir.
 1. İşyerindeki performans: İşyerine geri dönen bir kamu görevlisi, daha önceki performansını gösteremeyebilir veya işyerindeki yeni değişikliklere uyum sağlamakta zorlanabilir. Bu durum, kamu görevlisinin işyerindeki performansını etkileyebilir.
 2. İşyerindeki ilişkiler: İşyerine geri dönen bir kamu görevlisi, işyerindeki diğer personelle olan ilişkilerinde zorluk yaşayabilir. Bu, özellikle işyerindeki personel değişiklikleri veya yeniden yapılanmalar nedeniyle meydana gelebilir.
İstifa Eden Memur Tekrardan Geri Dönebilir mi

İstifa Eden Memur Tekrardan Geri Dönebilir mi

Geri Dönmenin Yasal Yönleri

Geri dönme ile ilgili yasal düzenlemeler, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ancak, genellikle, bir kamu görevlisinin geri dönme hakkı vardır ve bu hak yasal olarak korunur. Geri dönen bir kamu görevlisinin hakları şunları içerebilir:

 1. Eski haklarının korunması: Bir kamu görevlisi, geri döndüğünde, eski sözleşme koşullarının korunmasını talep edebilir. Bu koşullar, maaş, iş yükü, çalışma saatleri ve izin günleri gibi konuları içerebilir.
 2. İş güvencesi: Bir kamu görevlisi, geri döndüğünde, iş güvencesine sahip olur. Bu, işverenin belirli bir süre içinde kamu görevlisini işten çıkarmaması anlamına gelir.
 3. Eşit muamele: Geri dönen bir kamu görevlisi, işyerindeki diğer çalışanlarla eşit muamele görmelidir. Bu, işyerindeki diğer personelle aynı sözleşme koşullarına, maaşa ve iş yüküne sahip olması anlamına gelir.
 4. İşe alınma süreci: Geri dönen bir kamu görevlisi, işe alınma sürecinde diğer adaylarla eşit muamele görmelidir. Bu, diğer adaylarla aynı niteliklere sahip olduğu sürece, işe alınma şansına sahip olması anlamına gelir.

Sonuç olarak, bir kamu görevlisi, istifa ettiğinde veya ayrıldığında geri dönebilir. . Ancak, geri dönme koşulları ve prosedürleri, ülkenin çalışma yasalarına ve işverenin politikasına bağlı olarak değişebilir. Kamu görevlisinin geri dönme hakkı, işveren tarafından belirlenen koşullara ve sürelere uygun olarak kullanılabilir.

Geri dönme, işveren ve kamu görevlisi için birçok fayda sağlayabilir. İşveren için, işgücü kaybının önlenmesine, deneyimli personelin işyerinde tutulmasına, eğitim maliyetlerinin azaltılmasına ve uyumun artırılmasına yardımcı olabilir. Kamu görevlisi için, işyerindeki ayrılık nedeniyle kaybedilen maaş ve diğer haklarının geri kazanılmasına, işyerindeki deneyimini kullanarak işyerine katkıda bulunmasına ve işyerindeki sosyal ağının korunmasına yardımcı olabilir.

Özetle, kamu görevlisinin istifa etmesi veya ayrılması durumunda geri dönebilmesi mümkündür. Ancak, geri dönme koşulları ve prosedürleri ülkenin çalışma yasalarına ve işverenin politikasına göre değişebilir. Kamu görevlisinin geri dönmesi, hem işveren hem de kamu görevlisi için birçok fayda sağlayabilir.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort